Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego OPRAVA24.PL

(formularz ten można wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

…………………………………………………………………

miejscowość i data

Nadawca:

Imię i nazwisko Konsumenta:

 

Adres Konsumenta:

 

Nr telefonu:

 

e-mail:

 

 

Adresat:         Sklep OPRAVA24

           

  1.         Małołęcka 36d 05-126 Nieporęt

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 

1.      Numer zamówienia:

 

2.      Towar, którego dotyczy odstąpienie:

 

3.      Cena towaru, którego dotyczy odstąpienie:

 

4.      Data zawarcia umowy:

 

5.      Data odbioru towaru:

 

 

 

……………………………………………….……………

Podpis Konsumenta*

 

*tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej pocztą tradycyjną

wydrukuj

Formularz odstąpienia od umowy