Nota prawna

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH („POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.OPRAVA24.PL”)

1. Kim jesteśmy

Administratorem Państwa danych osobowych, podanych przez Państwa w związku z korzystaniem z określonych funkcjonalności serwisu www.oprava24.pl (dalej jako „Serwis”) jest Oprava24 Tomasz Pysz. z siedzibą w Nieporęcie (05-126), przy ul.Małołęckiej 36d Nasze dane kontaktowe znajdują się w Sekcji 9 poniżej.

2. Państwa prywatność

Podczas kontaktów z Państwem, zbierzemy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, dzięki którym możemy Państwa zidentyfikować jako konkretną osobę, np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Zależy nam na ochronie Państwa prywatności. Państwa dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z ochroną danych i prywatnością, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

Z niniejszego dokumentu dowiedzą się Państwo:

jakie dane osobowe zbieramy;

dlaczego zbieramy te dane;

jak je wykorzystamy;

jak długo będziemy je przechowywać;

kto jeszcze będzie miał do nich dostęp;

jak można się z nami skontaktować;

jakie przysługują Państwu prawa w związku z przechowywanymi przez nas danymi osobowymi, w tym prawo do sprostowania, usunięcia i zapoznania się z dotyczącymi Państwa danymi.

Serwis korzysta z tzw. plików cookie, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Serwis i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia OPRAVA24 dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej Serwis. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez odwiedzające go osoby. Osoby odwiedzające Serwis posiadają możliwość wyłączenia (zablokowania) w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co ogranicza jednak zakres funkcjonalności Serwisu, a w rezultacie prowadzić może do niewłaściwego jego funkcjonowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies, celów ich wykorzystania jak również możliwości zarządzania plikami cookies znajdują się w "ustawieniach pilków cookies" w stopce strony internetowej.

 

3. Jakie informacje zbieramy?

Zbieramy następujące rodzaje informacji:

(a) Informacje, które zbieramy podczas rejestracji konta w Serwisie

Podczas rejestracji w Serwisie poprosimy Państwa o kilka informacji, w tym:

imię i nazwisko;

adres pocztowy; (Ulica, numer domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

adres poczty elektronicznej (e-mail);

numer telefonu komórkowego;

hasło – proszę przechowywać je w bezpiecznym miejscu;

czy chcą Państwo otrzymywać od nas informacje pocztą elektroniczną, SMS-em, pocztą tradycyjną lub przez telefon.

W przypadku korzystania przez Państwa z możliwości rejestrowania się w Serwisie z poziomu serwisu społecznościowego Facebook lub przez konto Google, OPRAVA24 otrzymuje z tych serwisów Państwa adres e-mail oraz imię i nazwisko, jeśli zostały one udostępnione. W razie zaistnienia takiej konieczności dane użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

(b) Informacje, które zbieramy na temat tego, jak korzystają Państwo z naszego portalu i aplikacji

Jeżeli dokonają Państwo u nas zakupów, będą przeglądać naszą stronę lub strony innych organizacji, na których znajdują się nasze reklamy lub będą korzystać z naszych aplikacji, zbierzemy następujące informacje:

informacje na temat wszelkich używanych przez Państwa urządzeń (w tym dane producenta, model, system operacyjny, adres IP, rodzaj przeglądarki;

wybrane produkty;

pliki cookies i informacje na temat Państwa zachowań w sieci i historii wyszukiwania podczas korzystania z naszej strony i aplikacji, Państwa lokalizację oraz informacje o kliknięciu naszych reklam (w tym tych, które wyświetlane są na stronach innych organizacji);

szczegóły dotyczące zakupów zrobionych u nas;

zdjęcia, które przesłali Państwo na naszą stronę, platformy mobilne i aplikacje.

Proszę pamiętać, że w przypadku założenia konta w naszym Serwisie, będziemy mogli powiązać informacje zebrane na Państwa temat przed założeniem konta oraz przyszłe informacje zebrane przez nas po jego założeniu.

4. Dlaczego prosimy o podanie tych informacji?

Kiedy składają Państwo zamówienie, potrzebne nam są Państwa dane kontaktowe, abyśmy mogli wykonać zamówienie. Mogą Państwo przeglądać naszą stronę, nie udostępniając nam żadnych wymienionych wyżej informacji. Kiedy będą Państwo chcieli złożyć zamówienie w ramach naszego Serwisu, prosimy o zalogowanie się lub rejestrację, tak aby mogli Państwo otworzyć swój profil klienta, przesyłać i zapisywać obrazy oraz zapisywać historię przeglądania i preferencje, uzyskując do nich dostęp z każdego urządzenia.

Będziemy prosić o informacje lub zbierać je, kiedy skorzystają Państwo z oferowanych przez nas usług wsparcia klienta, w tym rozmów telefonicznych, komunikatorów internetowych i rozmów wideo.

Poprosimy Państwa o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych i promocyjnych. Udzieloną przez Państwa zgodę można w dowolnej chwili wycofać w sposób opisany w regulaminie serwisu www lub poprzez wysłanie e-mail na adres kontakt@OPRAVA24.pl. Nie muszą Państwo udzielać zgody, aby móc korzystać z Serwisu.

5. Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Poniżej opisaliśmy cele, dla których wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Na mocy obowiązujących przepisów prawa, musimy także podać „podstawę prawną przetwarzania”, tj. poinformować Państwa, na jakiej podstawie możemy korzystać z dotyczących Państwa informacji; stosowne informacje na ten temat znajdują się również poniżej. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest: (i) Państwa dobrowolna i świadoma zgoda na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych lub (ii) konieczność przetwarzania takich danych w związku z wykonywaniem zawartej z Państwem umowy lub (ii) nasze prawnie uzasadnione interesy (w takim przypadku wyjaśnimy jakie to interesy).

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

·  przekazywanie Państwu informacji na temat zamówienia usługi lub produktu / realizacja zawartej umowy;

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODOS Konieczność wynikająca z umowy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wykonać zobowiązania na mocy zawartej z Państwem umowy (np. dostarczenie zamówionego produktu, obsługa reklamacji itp.).

·  kontaktowanie się z Państwem w sprawie oceny produktu lub usługi lub w celu uzyskania informacji zwrotnych po wykonaniu zamówienia lub świadczeniu usługi;

Art. 6 ust. 1 lit. fRODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby skontaktować się z Państwem w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat zamówionego przez Państwa produktu lub usługi.

·  informowanie Państwa o zmianach usług i komunikacja w innych celach. Na przykład, wykorzystamy Państwa dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na jakiekolwiek zadane przez Państwa pytania;

Art. 6 ust. 1 lit. fRODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesyłać Państwu aktualne informacje na temat naszych usług i odpowiadać na Państwa pytania.

·  wysyłanie Państwu informacji na temat produktów i usług, w tym prezentów, ofert specjalnych i rabatów;

Art. 6 ust. 1 lit. fRODO lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wysyłać Państwu te informacje. W niektórych przypadkach (na przykład jeżeli wymagają tego przepisy prawa), prosimy o Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych również przed wysłaniem takich informacji.

·  przegląd Państwa poprzednich zakupów i historii aktywności na naszej stronie w celu przesłania ofert specjalnych lub dostosowania serwisu do Państwa potrzeb;

Art. 6 ust. 1 lit. fRODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesłać Państwu oferty specjalne i dostosować sposób korzystania z usług oferowanych w sieci.

·  pomoc w ocenie, opracowaniu i poprawie oferowanych produktów i usług. Możemy na przykład monitorować i/lub rejestrować rozmowy telefoniczne z naszym działem obsługi klienta w celu kontroli jakości i prowadzenia szkoleń. Jeżeli podczas rejestrowanej rozmowy telefonicznej zadadzą Państwo pytanie (dotyczące na przykład naszego produktu lub usługi), które można zbadać, lub na które można odpowiedzieć, odnosząc się do tej rozmowy, możemy się do niej odnieść. Może to oznaczać, że nagranie Państwa rozmowy będzie przechowywane aż do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie;

Art. 6 ust. 1 lit. fRODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby świadczyć usługi jak najlepszej jakości dla Państwa i innych klientów.

·  umożliwianie, wzbogacanie i personalizacja doświadczeń korzystania z naszych usług cyfrowych udostępnianych poprzez stronę internetową, portale mobilne i aplikacje;

Art. 6 ust. 1 lit. fRODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby dostosować doświadczenie korzystania z naszych usług cyfrowych do Państwa potrzeb.

·  przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuczciwymi transakcjami oraz zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw;

Art. 6 ust. 1 lit. fRODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych (na przykład organom ścigania) na mocy obowiązujących przepisów prawa.

·  reakcja na wszelkie roszczenia wobec nas.

Art. 6 ust. 1 lit. fRODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby zareagować na wszelkie roszczenia wysuwane przez Państwa w stosunku do nas. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa (na przykład w związku z postępowaniem przed sądem).

Nasze strony internetowe i aplikacje nie są przeznaczone dla dzieci, w związku z czym nie gromadzimy danych dotyczących dzieci, o ile wiemy, że mamy do czynienia z takimi danymi.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy. Okres, przez których przechowujemy Państwa dane osobowe zostanie ustalony w oparciu o szereg kryteriów obejmujących cele, w jakich wykorzystujemy dane, ilość i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko związane z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych oraz nasze zobowiązania wynikające z przepisów prawnych i nadzorczych. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywania przez nas Państwa danych osobowych znajdują się w regulaminach poszczególnych usług świadczonych przez OPRAVA24.

7. Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?

Jesteśmy członkiem grupy spółek Kingfisher (więcej informacji na temat Grupy Kingfisher znajduje się na stronie: www.kingfisher.com).

Możemy przesłać Państwa dane osobowe (powierzać ich przetwarzanie) innym członkom Grupy Kingfisher w związku z celami wymienionymi wyżej i poniżej. Członkowie Grupy Kingfisher mogą również wykorzystywać przesłane przez nas dane osobowe, aby usprawnić swoje strony internetowe i inne usługi cyfrowe, analizować dane i oferować Państwu produkty i usługi, które ich zdaniem mogą Państwa zainteresować.

Możemy także ujawniać Państwa dane osobowe (powierzyć ich przetwarzanie) stronom trzecim, w tym w następujących okolicznościach:

Korzystamy z pracy stron trzecich (działających w charakterze podwykonawców), które wykonują w naszym imieniu i na naszą rzecz pewnie działania obejmujące przetwarzanie danych osobowych. Możemy na przykład zatrudnić usługodawców będących stronami trzecimi do wykonania zamówień, dostarczenia paczek, wysyłania poczty tradycyjnej, wysłania wiadomości SMS i poczty elektronicznej, utrzymania i uaktualniania naszych baz danych zawierających informacje o klientach (co obejmuje usuwanie powtarzających się lub niewłaściwych danych), analizowania danych, aby ułatwić nam opracowywanie, świadczenie i poprawę naszych usług, świadczenia usług wsparcia marketingowego, przetwarzania płatności kartą, prowadzenia badań, świadczenia usług na rzecz klienta i obsługi roszczeń. Wspomniane strony trzecie mają dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonania ich zadań, ale nie wolno im używać takich danych do innych celów. Możemy wykorzystywać informacje, które otrzymujemy od stron trzecich, aby uzupełnić, poprawić i wzbogacić nasze bazy danych zawierające informacje o klientach w takich celach jak sprawdzanie wiarygodności kredytowej i zapobieganie oszustwom.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, w tym policji oraz innym organom ścigania, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Możemy przekazać dane osobowe naszym ubezpieczycielom w przypadku zgłoszenia lub potencjalnego zgłoszenia roszczenia wobec nas.

Jeżeli będziemy sprzedawać lub nabywać jakąkolwiek firmę lub aktywa, możemy ujawnić przechowywane przez nas dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub kupującemu zainteresowanemu taką firmą lub aktywami. Jeżeli nasza spółka lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią (lub zostaną objęte reorganizacją wewnątrz naszej grupy korporacyjnej), przechowywane przez nas dane osobowe wejdą w skład przekazywanych aktywów.

Możemy przekazać Państwa dane osobowe stronom trzecim jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia takich danych lub podzielenia się nimi, aby spełnić jakiekolwiek wymogi prawne (również w związku z nakazem sądowym) lub w celu wyegzekwowania lub wprowadzenia w życie jakichkolwiek porozumień zawartych z Państwem lub Państwa dotyczących (w tym porozumień pomiędzy Państwem a nami (lub jedną lub większą liczbą naszych spółek zależnych)); lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa lub prawa własności lub bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników lub innych stron trzecich.

Możemy dzielić się danymi anonimowymi lub zbiorczymi (takimi jak zbiorcze dane statystyczne lub inne dane zanonimizowane) ze stronami trzecimi.

 

Linki do stron zewnętrznych

Możemy udostępnić linki do stron innych spółek wchodzących w skład Grupy Kingfisher poprzez nasz Serwis lub aplikacje mobilne. Korzystanie przez Państwa z tych stron podlega warunkom i polityce korzystania dostępnym na tych stronach.

Możemy również zawierać porozumienia ze stronami trzecimi, które umożliwią Państwu dostęp do stron internetowych lub aplikacji (takich jak odtwarzacze plików wideo) takich stron trzecich bezpośrednio poprzez nasze własne strony lub aplikacje. Każda strona trzecia stosuje swoją własną politykę przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookie podczas używania jej stron lub aplikacji, w związku z czym zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i polityką plików cookie takiej strony trzeciej.

Proszę zwrócić uwagę, że serwisy internetowe i aplikacje stron trzecich są poza naszą kontrolą. Klikając linki prowadzące do takich stron lub uzyskując dostęp do takich aplikacji, opuszczają. Państwo kontrolowaną przez nas strefę. Nie ponosimy odpowiedzialności moralnej ani prawnej za wszelkie kwestie wynikające z wykorzystywania Państwa danych przez strony trzecie (w tym danych osobowych).

Gdzie będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

W ramach współpracy z grupą kapitałową Kingfisher dane osobowe mogą być przekazane do centrali Administratora w Wielkiej Brytanii. Transfer danych osobowych opiera się na decyzji Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii. Bezpieczeństwo przekazywania danych osobowych do innych państw poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), niż Wielka Brytania, gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE.  

8. Państwa prawa

Mają Państwo prawo poprosić, abyśmy:

Potwierdzili jakie dane osobowe dotyczące Państwa przechowujemy i udostępnili Państwu kopię tych danych;

Sprostowano wszelkie nieprawidłowe dane osobowe;

Usunęli Państwa dane osobowe, jeżeli nie ma uzasadnionego powodu dalszego ich przechowywania;

Tymczasowo wstrzymali wykorzystywanie dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli kwestionują Państwo nasze prawo do ich wykorzystywania;

Przestali używać Państwa danych osobowych, chyba, że podamy uzasadniony powód, dla którego musimy nadal przechowywać te dane, np. w celu utrzymania gwarancji produktu;

Przestali używać Państwa danych osobowych w celu wysyłania Państwu materiałów marketingowych.

Udostępnili Państwu przekazane nam przez Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie elektronicznym lub przesłali takie informacje bezpośrednio innej firmie jeżeli jest to techniczne możliwe. Powyższy zapis stosuje się, kiedy używamy Państwa danych osobowych na podstawie Państwa zgody lub dlatego, że jest to konieczne w celu wykonania zawartej z Państwem umowy (patrz punkt Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe? powyżej).

Chcemy upewnić się, że Państwa dane osobowe, które przechowujemy oraz Państwa preferencje dotyczące sposobu kontaktu są precyzyjne i aktualne. Jeżeli jakiekolwiek informacje są niepoprawne, prosimy o kontakt (szczegóły poniżej), abyśmy mogli je poprawić.

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi. Mogą się Państwo skontaktować z organem nadzorczym pod następującym adresem:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

9. Jak można się z nami skontaktować?

Aby uaktualnić Państwa dane lub poprosić o kopię Państwa danych osobowych, bądź w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt:

OPRAVA24 Polska Sp. z o. o., ul. Małołęcka 36d , 05-126 Nieporęt

10. Ochrona Państwa danych osobowych

OPRAVA24 traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę Państwa danych osobowych priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. OPRAVA24 stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr). Dane osobowe podawane podczas rejestracji w Serwisie oraz dane służące do logowania są zabezpieczone podczas przesyłania drogą elektroniczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).

Przesyłanie informacji przez Internet nie jest do końca bezpieczne; związane z tym ryzyko występuje powszechnie w całej sieci i nie dotyczy konkretnie naszych usług. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych (w tym danych osobowych) przesyłanych do naszych serwisów; wszelkich czynności przesyłania dokonują Państwo na własne ryzyko.

Powinni Państwo zabezpieczyć się przed nieuprawnionym dostępem do Państwa hasła i urządzenia komputerowego. Prosimy pamiętać o wylogowaniu się i zamknięciu przeglądarki po zakończeniu sesji. Pomoże to Państwu zabezpieczyć się przed dostępem innych osób do Państwa danych osobowych w przypadku dzielenia się swoim urządzeniem komputerowym lub używania urządzenia komputerowego w miejscu publicznym takim jak biblioteka lub kawiarenka internetowa.